Privaatsuspoliitika

Aptus Group väärtustab oma klientide privaatsust ja järgib hoolikat lähenemist isikuandmete töötlemisel ja kaitse tagamisel.

Kogume veebisaitide külastajatelt ainult neid isikuandmeid, mida nad vabatahtlikult edastavad, et pakkuda teavet ja teenuseid või jagada teavet töövõimaluste kohta.

Privaatsustundlikku ja isiklikku teavet töödeldakse meie veebisaidi kaudu ning töötlemise käigus järgime kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid. See tähendab, et:

  • Määrame selgelt oma eesmärgid enne isikuandmete töötlemist, kasutades selleks käesolevat privaatsusavaldust.
  • Piirame isikuandmete kogumist ainult selliste isikuandmetega, mis on vajalikud õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks.
  • Palume esmalt selget luba oma isikuandmete töötlemiseks juhul, kui teie luba on vajalik.
  • Võtame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ning nõuame sama ka osapooltelt, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel.
  • Austame teie õigust kontrollida, parandada või kustutada teie kohta käivaid isikuandmeid, mida me hoiame.

Aptus Group vastutab kõigi andmete töötlemise eest. Selles privaatsusavalduses selgitame, milliseid isikuandmeid kogume ja millistel eesmärkidel. Soovitame selle hoolikalt läbi lugeda.

Isikuandmete kasutamine

Meie veebisaiti kasutades edastate meile teatud andmeid, mis võivad olla isikuandmed. Säilitame ja kasutame ainult isikuandmeid, mis on kas teie poolt otse edastatud või selgelt meile töötlemiseks esitatud.

Kasutame teie nime ja e-posti aadressi käesolevas privaatsusavalduses nimetatud eesmärkidel. Lisaks meie veebisaidil olevatele reklaamidele, võime teid teavitada uutest toodetest või teenustest meie Facebooki lehe kaudu.

Me ei jaga isiklikke andmeid mitteseotud kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie õigustatud kutsealaste ja ärieesmärkide täitmiseks, teie taotluste täitmiseks või kui seadus või kutsestandardid seda nõuavad või lubavad.

Mõnel juhul võib Aptus Group jagada isikuandmeid teie kohta välistele ettevõtetele, teenusepakkujatele või tarnijatele, kes töötlevad teie taotlusi nende täitmiseks meie nimel.

Aptus Group võib samuti avaldada isikuandmeid seoses müügi, üleandmise või muu ülekandega, et vastata valitsuse või õiguskaitseasutuste päringutele või kui seda nõuavad kohaldatavad seadused, kohtumäärused või valitsusmäärused. Neid avalikustamisi võib vaja minna ka andmekaitse või turbeauditite tegemiseks ja/või kaebuse või turvariski uurimiseks. Aptus Group ei müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Samuti ei edasta Aptus Group teie esitatud isikuandmeid kolmandatele osapooltele nende endi otseturunduseks.

Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saab teie seadme kaudu kasutada. Kasutame küpsiseid, et kohandada reklaame, analüüsida meie veebisaidi kasutamist ja pakkuda teile sotsiaalmeedia pistikprogramme.

Turvalisus

Kasutame turvameetmeid, et vähendada isikuandmete väärkasutamist ja volitamata juurdepääsu.

Säilitusajad

Ülalpool kirjeldatud isiklikke andmeid säilitatakse niikaua, kui need on veebisaidi kasutamiseks vajalikud. Pärast seda salvestame andmed kuni aasta statistilistel eesmärkidel. Seejärel kustutatakse andmed, välja arvatud juhul, kui neid on seadusega nõutud kauem säilitada.

Kolmandate osapoolte veebisaidid

Käesolev avaldus ei kehti meie veebisaidiga linkide kaudu seotud kolmandate osapoolte veebisaitidele. Me ei saa tagada, et need kolmandad osapooled käitlevad teie isikuandmeid turvaliselt ja hoolikalt. Soovitame enne nende veebisaitide kasutamist lugeda nende privaatsusavaldusi.

Muudatused selles privaatsusavalduses

Jätame endale õiguse seda avaldust muuta. Soovitame seda avaldust regulaarselt üle vaadata, et olla teadlik kõikidest muudatustest.

Andmete kontrollimine ja muutmine

Kui teil on küsimusi meie privaatsusavalduse või teie isikuandmete muutmise või kustutamise kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Võite meile saata päringu oma andmete vaatamiseks, muutmiseks või kustutamiseks. Lisaks võite saata meile päringu andmeekspordi kohta, milles sisalduvad teie poolt antud andmed. Samuti võite paluda meil piirata teie isikuandmete kasutamist.

Pettemeetmete vältimiseks võime paluda teil end identifitseerida. Kui tegemist on küpsisega seotud isikuandmetega, võite küsida küpsise koopiat. Sellele pääsete juurde oma brauseri seadete kaudu. Kui andmed on ebatäpsed, võite paluda neid muuta või kustutada.

Eesti Andmekaitse Inspektsioon

Oleme hea meelega valmis abistama kõikide küsimuste korral, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist. Andmekaitse seadused annavad teile ka õiguse esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressil info@aki.ee.

Jälgi meid siin: