ERP lahenduste evitus

ERP lahenduste evitus


Teenus Description

Iga ettevõtte toimimise aluseks on äriprotsessid – seotud tegevuste kogumid, mis võimaldavad lõppkokkuvõttes ettevõttel realiseerida oma eesmärgid. Äritarkvara ülesanne on nende protsesside infotehnoloogiline toetamine. Kuna äriprotsessid võivad olla erinevates ettevõtetes väga erinevad, siis peab äritarkvara olema võimeline kohanduma paljude erinevate äriprotsessidega.

See tähendab, et äritarkvara kasutuselevõtuks ei piisa lihtsalt selle installeerimisest kasutaja arvutile, vaid lisaks sellele on vaja omistada sobivad väärtused mitmetele parameetritele, seadistada reeglid, luua protseduurid, õpetada välja kasutajad ning teostada muud tegevused, mis tagavad tarkvara toimimise vastavalt kliendi äriprotsessidele. Kõiki neid tegevusi kokku nimetatakse tarkvara juurutamiseks.

Äritarkvara juurutus on pikemaajaline tegevus, mis omakorda jaguneb etappideks, mille jooksul selgitatakse välja kliendi vajadused, luuakse ning testitakse neile vastav lahendus, planeeritakse ja viiakse läbi üleminek eelmiselt kasutuselolnud tarkvaralt uuele, koolitatakse kasutajad ja teostatakse muud vajalikud tegevused. Eduka juurutuse eeltingimuseks on tihe koostöö kliendiga.